Croeso – Welcome

Rydym yn fusnes teuluol â bron canrif o brofiad ym maes beddfeini. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol am bris rhesymol gan ddefnyddio'r cynnyrch gorau posibl. Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolbarth Cymru, sy'n ei gwneud yn ymarferol ac yn hwylus i ni osod cofebau mewn unrhyw ran o'r wlad.

We are a family business with almost a century of experience in memorials. We offer a professional service at a fair price using the best possible materials. We are based in Mid Wales, making it practical and convenient to erect memorials in any part of the country.

Testimonials

'The specialists in erecting granite and welsh slate lawn memorials in Wales'

'Yr arbennigwyr mewn gosod cofebau gwenithfaen a llechfaen yng Nghymru'

The British Register of Accredited Memorial Masons